Miroslav Břemek

tel.: 773 540 110

Projekční a inženýrské práce

Nabízím Vám své služby v oblasti zpracování projektové dokumentace pozemních staveb, od studie přes dokumentaci k povolení dané stavby a realizační projektovou dokumentaci. Součástí mé práce je také vyřízení všech dotčených úřadů a zajištění podkladů pro podání na stavební úřad včetně vyřízení samotného povolení stavby. 

Jaselská 3054/15, 746 01 Opava - Předměstí, Česko

tel.: 773 540 110

bremek.m@seznam.cz

Po–Pá: 8:00–16:00, So-Ne: Zavřeno, 


PODROBNĚJI ČÍM SE ZABÝVÁMPROJEKTUJI

 • rodinné domy

 • bytové domy

 • administrativy

 • provozní objekty

 • garáže

 • zahradní stavby

 • přípojky sítí

 • přípojky sítíSTUPNĚ DOKUMENATCE

 • zaměření stávajícího stavu

 • pasport stavby

 • předprojektová příprava

 • studie

 • územní a stavební řízení

 • územní souhlas

 • ohlášení stavby

 • realizační dokumentace

 • dodatečné povolení stavby

 • odtranění stavbyZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ

 • zaměření a vytyčení pozemku

 • měření radonu

 • hydrogeologický posudek vsak

 • geologický posudek 

 • průkaz ENB

 • analýza dotace NZU

 • smlouvy, souhlasy

 • požárně bezpečnostní řešení

 • hlukové studie


ŘEŠNÍ  ÚŘADŮ

 • správci sítí (ČEZ, CETIN, SmVaK, OVAK, Innogy, obec a pod.)

 • správce komunikace

 • správa silnic

 • životní prostředí

 • územní plán

 • hasiči

 • hygiena

 • povodí

 • odbory dopravy

 • obecní úřady

 • stavební úřady

 • ostatní úřady


GALERIE

níže najdete fotografie z projektů a realizací staveb

Video od zákazníka, byty Opava

nové byty z bývalého Pensionu Formanka